:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

จัดรายการวิทยุชุมชนประชาสัมพันธ์สถานีเกษตรสถานีเกษตรวิถีพอเพียง ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่สถานีจัดรายการวิทยุ เพื่อประชาสัมพันธ์งานเกษตร การส่งเสริมการใช้เชื้อราในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช ทางสถานีวิทยุชุมชนบ่อน้ำพุเย็น หมู่ 2 ตำบลสันกลาง ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 05.30-06.30 น. และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.00 - 14.00 น. 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::