:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

ไตรโคเดอมาเชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma Harzianum)

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเป็นเชื้อราปฏิปักษ์ของเชื้อราโรคพืช ยับยั้งการเจริญเติบโต การขยายพันธุ์ของเชื้อราโรคพืช โดยการกินเชื้อราโรคพืชเป็นอาหารและแก่งแย่งที่อยู่อาศัย สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต สร้างสารปฏิชีวนะที่เป็นอันตรายต่อเชื้อราโรคพืชชนิดอื่นๆ เชื้อราไตรโคเดอร์มายังช่วยกระตุ้นให้พืชสร้างภูมิต้านทานต่อโรคพืช กระตุ้นให้รากพืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น ทำให้รากยาวและแข็งแรง เมื่ออยู่ในดินจะสร้างสารที่ไปละลายธาตุอาหารในเม็ดหิน ดิน และทราย ให้ละลายออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืช

- ประโยชน์

ไตรโคเดอร์มาใช้ป้องกันและควบคุมโรคพืชทางดิน เช่นโรครากเน่า โคนเน่า ผลเน่า โรคกล้าเน่า กล้ายุบ โรคเน่าระดับคอดิน โรคเหี่ยวในพืช ตระกูลพริก โรคถอดฝักดาบของข้าว และสามารถ กำจัดโรคของพืช ที่อยู่เหนือดินได้ดี เช่นโรคไหม้ข้าว โรคแอนแทรกโนสในพริก เป็นต้น

- วิธีใช้

1 .ใช้คลุกเมล็ดพืชก่อนหว่าน
2 .ผสมเชื้อราลงในดินโดยการหมักกับปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ใช้เชื้อราสด 1 ก.ก. ต่อรำ 5 ก.ก. และปุ๋ยหมัก 50 ก.ก. คลุกกับน้ำพอประมาณ หมักทิ้งไว้ 1 คืน
3. ผสมน้ำฉีดพ่นเชื้อรา 1-2 ก.ก ต่อน้ำ 100- 200 ลิตร โดยกวนล้างสปอร์ในน้ำก่อน จากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำเทลงถังฉีดพ่น และเติมน้ำจนเติม 100 ลิตร ฉีดพ่น ทางใบ และโคลนต้น

- วิธีเก็บรักษา

ระยะเวลาในการเก็บรักษาเชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ในตู้เย็นอุณหภูมิ 8 -10 องศาเซลเซียส เก็บไว้ในตู้เย็นได้ไม่เกิน 15 วัน

ข้อดี - ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ไม่มีสารพิษตกค้าง ต้นทุนการผลิตต่ำ
ข้อจำกัด - ต้องฉีดพ่นในช่วงเวลาเย็น ถ้าฉีดพ่นเวลาเช้าหรือบ่ายต้องให้น้าตามทันที

 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น