:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

บิวเวอเรียเชื้อราบิวเวอเรีย (Beauveria bassiana)

เชื้อราบิวเวอเรีย เป็นจุลินทรี ที่จัดเป็นพวก”เชื้อราทำลายแมลง” สามารถทำลายแมลงได้หลายชนิด ทำลายแมลงโดยผลิตเอนไซม์ที่เป็นพิษต่อแมลงศัตรูพืช และเป็นเชื้อราที่อาศัยและกินเศษซากที่ผุพัง (Saprophyte)

- การเข้าทำลายแมลงของเชื้อราบิวเวอเรีย

1. สปอร์เชื้อราจะตกติดอยู่กับผนังลำตัวแมลง เข้าสู่ตัวแมลงทางผนังลำตัว รูหายใจ บาดแผลบนผนังลำตัว ความชื้นที่เหมาะสมจะทำให้สปอร์งอกและแทงทะลุผนังลำตัว เมื่อเชื้อราเจริญเติมโตในช่องว่างลำตัวแมลง จะก่อให้เกิดเส้นใยมากมายทำลายแมลง
2. เมื่อแมลงตาย เส้นใยจะแทงผ่านผนังลำตัวแมลง ออกสู่ภายนอกตัวแมลง
3. สปอร์จะแพร่กระจายไปตามลม ฝนหรือติดกับตัวแมลง เชื้อราจึงสามารถขยายพันธุ์ต่อได้และเมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสม ก็จะทำลายแมลงศัตรู ต่อไป

- ลักษณะอาการของแมลงที่ถูกเชื้อราบิวเวอเรียเข้าทำลาย

1. แมลงที่ถูกทำลาย จะแสดงอาการของการเป็นโรค ได้แก่ เบื่ออาหาร กินน้อยลง อ่อนเพลียและไม่เคลื่อนไหว
2. สีผนังลำตัวแมลงมักจะเปลี่ยนไป ปรากฏจุดสีดำบนบริเวณที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย
3. พบเส้นใยสีขาว และผงสีขาวของสปอร์ปกคลุมตัวแมลงที่ถูกเชื้อราเข้าทำลาย

- ประโยชน์

เชื้อราบิวเวอเรียสามารถควบคุม และกำจัดแมลงได้มากกว่า 10 ชนิด เช่น หนอนห่อใบข้าว เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ ไรแดง แมลงหวี่ขาว หนอนเจาะสมอฝ้าย เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาว และแมลงปากดูดทั้งหลาย เป็นต้น

- วิธีใช้

1. เชื้อราบิวเวอเรีย 1-2 กก. ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบ (กรองเอาเฉพาะน้ำ)
2. ควรให้น้ำแปลงพืชที่จะควบคุมศัตรูพืชประมาณ 1 ชม. ก่อนทำการพ่นเชื้อราบิวเวอเรีย
3. นำเชื้อราไปฉีดพ่นเพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยต้อง
   - พ่นให้ถูกตัวแมลงและศัตรูพืช หรือบริเวณที่แมลงศัตรูพืชอาศัยให้มากที่สุด
   - ช่วงเวลาพ่นควรเป็นช่วงเวลาเย็น โดยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการงอกและเจริญเติบโตของเชื้อรา คือ ความชื้นสูง และแดดอ่อน
4. ให้น้ำกับแปลงพืชในวันรุ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความชื้น
5. สำรวจแปลงพืช ถ้ายังพบศัตรูพืชเป้าหมาย ให้พ่นเชื้อราบิวเวอเรียซ้ำ

- วิธีเก็บรักษา

   - เก็บรักษาไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่ให้ถูกแสงแดดจัด
   - หากเก็บไว้ 1 เดือนขึ้นไป ให้เก็บไว้ในตู้เย็นชั้นล่างสุด ที่อุณหภูมิ 8-15 องศาเซลเซียส

- ข้อดี ปลอดภัยต่อผู้ใช้ ผู้บริโภค ไม่มีสารพิษตกค้าง ต้นทุนการผลิตต่ำ (เชื้อราบิวเวอเรียยังสามารถ กำจัด ปลวก และมดคันไฟ ได้อีกด้วย)
- ข้อจำกัด ความร้อน ความชื้น มีผลต่อการอยู่รอดของเชื้อราและประสิทธิภาพในการควบคุมศัตรูพืช
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น