:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายณรงค์ ติ๊บแปง
นายก อบต.สันกลาง
นายสมเกียรติ คำแสนยศ
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลังอาหารชุมชน 29 เมษายน 2563

วันที่ 29 เมษายน 2563 คลังอาหารชุมชนตำบลสันกลาง ได้มีกิจกรรมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งจะต้องให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วนจากสถานการณ์โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 200 ชุด โดยตำบลสันกลางได้กำหนดสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางเป็นคลังอาหารชุมชน ในการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคในวันนี้ นายอำเภอพานได้มอบหมายให้ปลัดอาวุโส ร่วมกิจกรรมมอบสิ่งของให้กับประชาชน โดยมีท่านกำนันตำบลสันกลาง นายก อบต. ประธานสภา อบต. รวมถึงผู้นำท้องที่-ท้องถิ่นทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับมอบสิ่งของฯ 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
   
   
   
   
   
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
  เลขที่ 108 หมู่ 15 ต.สันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทร: 053-770-014 โทรสาร: 053-770-015 | E-Mail: sanklangphan@gmail.com
  Copyright © 2018 www.sanklangphan.go.th. All Rights Reserved. Designed by Chiangrai Enter Soft