:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกษตรอำเภอ ร่วมกับ อบต.สันกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบโรคพืชมันสำปะหลัง

ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดโรคในพืชมันสำปะหลัง พื้นที่บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 12 ตำบลสันกลาง วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2564 (ภาคเช้า) นายณรงค์ ติ๊บแปง นายก อบต. ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่เกษตร อบต.สันกลาง ลงพื้นที่ร่วมกับเกษตรอำเภอพาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล และฝ่ายปกครองท้องที่ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งจากเกษตรกรว่าเกิดโรคในพืชมันสำปะหลัง โดยทางสำนักงานเกษตรอำเภอพานได้นำตัวอย่างมันสำปะหลังไปตรวจสอบพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป

 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น