:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
นายอลงกรณ์ ดีน้อย
สายตรงนายก อบต. - 061-2863222
นายก อบต.สันกลาง
นายวิรุจน์ สุวรรณทา
สายตรงปลัด อบต. - 061-2902666
ปลัด อบต.สันกลาง
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูลหลักเว็บไซต์

โครงสร้างการบริหาร
   - โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
กิจการสภาฯ
งานการเจ้าหน้าที่
งานพัฒนาชุมชน
งานการเงิน-การคลัง
งานจัดเก็บรายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบฟอร์ม/คำร้อง
รายงานการประชุมสภา อบต.
การจัดการความรู้ (KM)
นวัตกรรมและผลงาน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศระยะเวลาให้บริการ
คู่มือสำหรับประชาชน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มุมความรู้ประชาคมอาเซียน
ระเบียบการขอเข้าศึกษาดูงาน
การป้องกันการทุจริต
สถิติการให้บริการ
ผลสำรวจความพึงพอใจ
 
ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
ศูนย์กีฬาตำบล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้อนรับปลัดวิรุจน์ สุวรรณทา

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. . นายอลงกรณ์ ดีน้อย นายก อบต.สันกลาง , นายภัทราวุธ ชุ่มอินจักร์ ประธานสภา อบต. พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ อบต. ได้ต้อนรับ ปลัดวิรุจน์ สุวรรณทา ปลัด อบต.วาวี ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัด อบต.สันกลาง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป . พร้อมนี้ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ในส่วนของ อบต.วาวี ที่ได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับปลัดวิรุจน์ สุวรรณทา ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งปลัด อบต.สันกลาง 
 

รูปภาพกิจกรรมอื่นๆ

 
 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น