:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

โครงการอบรมทำปุ๋ยหมัก2558สถานีเกษตรวิถีพอเพียง อบต.สันกลาง สำนักงานเกษตรอำเภอพาน สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลและ กศน.อำเภอพาน ได้จัดโครงการอบรมทำปุ๋ยหมักให้กับเกษตรในพื้นที่ จำนวน 3 หมู่บ้าน รวมถึงให้ความรู้ในการลดต้นทุนการเกษตร โดยหลังจากการอบรม ผู้นำชุมชนและเกษตรกรได้ร่วมกันทำปุ๋ยหมักจากซังข้าวโพด โดยใช้สถานที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์บ้านป่าเหียงเป็นสถานที่หมักกองปุ๋ย

 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น