:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::
 

แผนอบรม 2558

แผนการอบรมการผลิตเชื้อบิวเวอเรียและไตรโครเดอมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถานีเกษตรวิถีพอเพียง อบต.สันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 สถานี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมู่บ้าน

สถานที่อบรม

เป้าหมาย

 

23 ม.ค.58

 

09.00-12.00 น.

บ้านแม่คาวหลวง ม.2

บ้านแม่คาวดวงดี ม.15

บ้านผาจ้อ ม.10

สถานีเกษตรวิถีพอเพียง

อบต.สันกลาง

หมู่บ้านละ 20 คน

26 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านป่าเหียง ม.1

บ้านป่าเปา หมู่ 11

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าเหียง

(อาคารอเนกประสงค์ ม.1)

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านถ้ำ ม.3

บ้านเวียงสา ม.18

บ้านใหม่พัฒนา ม.12

สถานีเกษตรฯ บ้านถ้ำ

(วัดหนองถ้ำ)

หมู่บ้านละ 20 คน

27 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านสันผักฮี้ ม.7

สถานีเกษตรฯ บ้านสันผักฮี้

(อาคารอเนกประสงค์ ม.7)

30 คน

บ้านหัวฝาย ม.9

สถานีเกษตรฯ บ้านหัวฝาย

(อาคารอเนกประสงค์ ม.9)

30 คน

28 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านแม่คาวโตน ม.6

บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ม.17

สถานีเกษตรฯ บ้านแม่คาวโตน

(อาคารอเนกประสงค์ ม.6)

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านป่าต้าก ม.5

บ้านสันโค้ง ม.16

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าต้าก

(อาคารอเนกประสงค์ ม.5)

หมู่บ้านละ 20 คน

29 ม.ค.58

09.00-12.00 น.

บ้านป่าข่า ม.4

บ้านป่าข่าดอนชัย ม.14

บ้านร่องลึก ม.13

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าข่า

(อาคารอเนกประสงค์ ม.4)

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านทาทรายมูล ม.8

สถานีเกษตรฯ บ้านทาทรายมูล

อาคารอเนกประสงค์ ม.8

30 คนแผนการอบรมการผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สถานีเกษตรวิถีพอเพียง อบต.สันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 9 สถานี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

หมู่บ้าน

สถานที่อบรม

เป้าหมาย

 

16 ก.พ.58

 

09.00-12.00 น.

บ้านแม่คาวหลวง ม.2

บ้านแม่คาวดวงดี ม.15

บ้านผาจ้อ ม.10

สถานีเกษตรวิถีพอเพียง

อบต.สันกลาง

หมู่บ้านละ 20 คน

17 ก.พ.58

 

09.00-12.00 น.

บ้านป่าเหียง ม.1

บ้านป่าเปา หมู่ 11

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าเหียง

(อาคารอเนกประสงค์ ม.1)

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านถ้ำ ม.3

บ้านเวียงสา ม.18

บ้านใหม่พัฒนา ม.12

สถานีเกษตรฯ บ้านถ้ำ

(วัดหนองถ้ำ)

หมู่บ้านละ 20 คน

19 ก.พ.58

 

09.00-12.00 น.

บ้านสันผักฮี้ ม.7

สถานีเกษตรฯ บ้านสันผักฮี้

(อาคารอเนกประสงค์ ม.7)

30 คน

บ้านหัวฝาย ม.9

สถานีเกษตรฯ บ้านหัวฝาย

(อาคารอเนกประสงค์ ม.9)

30 คน

20 ก.พ.58

 

09.00-12.00 น.

บ้านแม่คาวโตน ม.6

บ้านแม่คาวโตนพัฒนา ม.17

สถานีเกษตรฯ บ้านแม่คาวโตน

(อาคารอเนกประสงค์ ม.6)

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านป่าต้าก ม.5

บ้านสันโค้ง ม.16

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าต้าก

(อาคารอเนกประสงค์ ม.5)

หมู่บ้านละ 20 คน

23 ก.พ.58

09.00-12.00 น.

บ้านป่าข่า ม.4

บ้านป่าข่าดอนชัย ม.14

บ้านร่องลึก ม.13

สถานีเกษตรฯ บ้านป่าข่า

(อาคารอเนกประสงค์ ม.4)

หมู่บ้านละ 20 คน

บ้านทาทรายมูล ม.8

สถานีเกษตรฯ บ้านทาทรายมูล

อาคารอเนกประสงค์ ม.8

30 คน 
:: องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อ.พาน จ.เชียงราย ::

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น